Nasza firma działa od 1989 roku, najpierw jako PPW NAY, następnie NAJ Architekci wraz z architekt Jadwigą Romiszewską, obecnie: Pracownia Projektowa Nay

 

Zespół tworzą:

 

arch. Beata Korwin-Szymanowska

mgr inż. arch. Jakub Korwin-Szymanowski

mgr inż. arch. Anna Rodek

 

Nasz profil działalności to projektowanie architektoniczne i wielobranżowe.  Projekty opuszczające pracownie wykonane są w pełnym zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do realizacji inwestycji.

 

Opracowania projektowe obejmują wszystkie fazy dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy począwszy od prac przedprojektowych (inwentaryzacja, opinie techniczne, badania gruntowe itp.) poprzez projekty budowlane (uzgodnione z rzeczoznawcami p. poż, Sanepid, BHP) i wykonawcze wielobranżowe.Zajmujemy się też przygotowaniem technologii  dla budynków kwalifikowanych do kategorii szeroko rozumianej służby zdrowia: szpitale, hospicja, domy opieki, przychodnie.  Dla pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania (wydawania) posiłków w projektowanych budynkach takich jak: hotele, ośrodki rekreacyjne ale też w wyżej wymienionych obiektach służby zdrowia przygotowujemy wymagane prawem budowlanym i odrębnymi przepisami specjalistyczne technologie.  W trakcie realizacji inwestycji sprawujemy nadzory autorskie.

 

Projekty branżowe w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych (wentylacji, klimatyzacji), instalacji elektrycznych, dróg, zieleni i kosztorysów opracowują dla nas doświadczeni projektanci z uprawnieniami, członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Pracownia przejmuje obowiązki inwestora w zakresie uzyskania warunków zabudowy lub wpisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania terenu, uzyskania przydziałów mediów, uzgodnień ze służbami miejskimi oraz ZUD.

Nay pracownia 2016