Nay pracownia 2016

obiekty biurowe

budownictwo mieszkaniowe

Szkoła dla dzieci w zakładzie dla niewidomych w Laskach k. Warszawy

Ośrodek rekreacyjny Noselia w Krzyczkach Szumnych k. Nasielska

inne

inne obiekty

 użyteczności publicznej

służba zdrowia i domy opieki