służba zdrowia

budownictwo mieszkaniowe

Nay pracownia 2016

inne

obiekty biurowe

budownictwo mieszkaniowe

inne

inne obiekty

 użyteczności publicznej

służba zdrowia i domy opieki